Eksempler på valgfrie emner for siviløkonomstudiet

Spesialiseringen i Business Analytics har 30 stp. i valgfrie emner. Disse er satt av for 3. semester, og egner seg godt til å tas ved utveksling.

Høstparallell

BUS315 – Corporate Finance (10 stp.)

BUS340 – Integrert logistikk (10 stp.)

INF200 – Videregående programmering (10 stp). Det er undervisning og vurdering i januarblokk. Bare 5 stp. teller mot graden i siviløkonom. Ved spørsmål, send e-post til førsteamanuensis Glenn Kristiansen (glenn.kristiansen@nmbu.no).

BUS133 – Excel for økonomer (5 stp).

Vårparallell

DAT200 – Anvendt maskinlæring (10 stp.) DAT200 har 5 stp. overlapp med emnet maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser, og kandiaten får derfor godkjent 5 stp. ved å ta DAT200.

 

Husk å kontrollere at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav til det emnet du ønsker å ta.

Spesialiseringen i økonomisk styring har 30 stp. i valgfrie emner, hvor 10 stp. er satt av for 2. semester, og 20 stp. er satt av for 3. semester.

Høstparallell

Digitalisering og digitale forretningsmodeller (10 stp.)

BUS315 – Corporate Finance (10 stp.)

BUS133 – Excel for økonomer (5 stp.)

 

Vårparallell

Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser (10 stp.)

DAT200 – Anvendt maskinlæring (10 stp.) DAT200 har 5 stp. overlapp med emnet maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser, og kandiaten får derfor godkjent 5 stp. ved å ta DAT200.

Juniblokk

AOS334 – Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) (5 stp.)

 

Husk å kontrollere at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav til det emnet du ønsker å ta.

Spesialiseringen i strategisk ledelse har 30 stp. i valgfrie emner, hvor 10 stp. er satt av for 2. semester, og 20 stp. er satt av for 3. semester.

Augustblokk

INF121 – Datavitenskap innføringsemne (5 stp.)

 

Høstparallell

Digitalisering og digitale forretningsmodeller (10 stp.)

BUS315 – Corporate Finance (10 stp.)

BUS133 – Excel for økonomer (5 stp.)

 

Vårparallell

AOS338 – Strategisk HRM (5 stp.)

Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser (10 stp.)

BUS332 – Beslutningsanalyse og kapitalbudsjettering (10 stp.)

BUS340 – Integrert logistikk (10 stp.)

DAT200 – Anvendt maskinlæring (10 stp.) DAT200 har 5 stp. overlapp med emnet maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser, og kandiaten får derfor godkjent 5 stp. ved å ta DAT200.

INF120 – Programmering og databehandling (10 stp.)

 

Juniblokk

AOS334 – Organisering av virksomheter (organisasjonsdesign) (5 stp.)

 

Husk å kontrollere at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav til det emnet du ønsker å ta.

Spesialiseringen i finans har 30 stp. i valgfrie emner, hvor 10 stp. er satt av for 1. semester, 10 stp. for 2. semester, og 10 stp. for 3. semester.

Augustblokk

INF121 – Datavitenskap innføringsemne (5 stp.)

 

Høstparallell

Digitalisering og digitale forretningsmodeller (10 stp.)

BUS133 – Excel for økonomer (5 stp.)

 

Vårparallell

BUS323 – Analyser av råvaremarkeder (10 stp.)

Maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser (10 stp.)

DAT200 – Anvendt maskinlæring (10 stp.) DAT200 har 5 stp. overlapp med emnet maskinlæring for optimalisering av forretningsprosesser, og kandiaten får derfor godkjent 5 stp. ved å ta DAT200.

INF120 – Programmering og databehandling (10 stp.)

 

Husk å kontrollere at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav til det emnet du ønsker å ta.