Spesialiseringer:

Klikk for mer informasjon
Klikk for mer informasjon
Klikk for mer informasjon
Klikk for mer infomasjon

Siviløkonom er et kvalitetsstempel i næringslivet. Det er en tittel som henger høyt og som er allment kjent, og som viser arbeidsgivere at man er kompetent til å fungere i roller som eksempelvis leder, konsulent, analytiker, HR, og spesialist.

En siviløkonom har den rette kombinasjonen av bredde og dybde innen økonomisk-administrative fag. En siviløkonom vil alltid være attraktiv for næringslivet, selv i en raskt endrende verden. Å være over-spesialisert kan være en like stor ulempe som det å være under-spesialisert.

En siviløkonomgrad består av en 3-årig bachelor i økonomisk-administrative fag, i tillegg til en 2-årig master i økonomi og administrasjon. Vi tilbyr fire spesialiseringer på masterprogrammet: Business Analytics; finans; strategisk ledelse; og økonomisk styring. Handelshøyskolen NMBU – et eget fakultet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – har en tverrfaglig profil med både god bredde og dybde innenfor de fagene vi tilbyr. Vi samarbeider også med fakultet for realfag og teknologi ved NMBU for å gi våre studenter muligheten for å spesialisere seg innen programmering og andre teknologiske fag som en del av siviløkonomgraden. Dette gjør at våre siviløkonomer er attraktive for næringslivet.