Handelshøyskolen NMBU er et av syv fakulteter ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Vi er et tverrfaglig fakultet, og vi samarbeider også med andre fagmiljø ved universitetet. Universitetet har blant annet fagmiljøer i ingeniørfag- og teknologi, naturvitenskap og realfag, miljø og naturforvaltning, landskapsarkitektur og planlegging, og landbruks- og veterinærmedisin.

Handelshøyskolens forskning er nasjonalt og internasjonalt anerkjent, og vi har gode forbindelser til fagmiljøer i inn- og utland.

Som NMBU-student kan du ta kurs fra andre fakulteter, du kan skrive en masteroppgave på tvers av universitetets fakultetsinndelinger, eller ta del i samarbeidet som våre forskere har med kolleger i inn- og utland.

NMBUs historie går imidlertid tilbake til 1859, da det første undervisningstilbudet ble etablert på Ås. Institusjonen fikk høyskolestatus i 1897, og er dermed landets nest eldste institusjon innen høyere utdanning, kun slått av Universitetet i Oslo (1811).  Allerede i 1919 fikk vi status som vitenskapelig høyskole og dermed rett til å gi doktorgrader.

Utover 1900-tallet fikk Norge en rekke nye høyskole- og universitetsmiljøer.  Våre mest kjente konkurrenter er kanskje NTNU (NTH), 1911, Handelshøyskolen i Bergen, 1936, Universitetet i Bergen, 1946 og BI som fra en sped begynnelse i 1943, stegvis ekspanderte og ble godkjent som vitenskapelig høyskole i 2008.

Hos oss har økonomi i hele vår historie hatt en sentral plass både i undervisning og forskning. Allerede i 1930 fikk vi et eget økonomiinstitutt, to år før Universitetet i Oslo etablerte et tilsvarende institutt på dette fagområdet. Vårt studietilbud og vår forskning har endret retning og blitt utvidet en rekke ganger, parallelt med og som en følge av at vi har tilpasset oss den generelle samfunnsutviklingen og den vitenskapelige utviklingen i våre fag. Helt siden 1971 har vi tilbudt 5-årige studier i økonomi, mens NTNU til sammenligning etablerte tilsvarende utdanninger først i 1985. Fra tidlig på 2000-tallet har vi også hatt separate bachelor og masterprogram i henholdsvis Økonomi og administrasjon og Samfunnsøkonomi, og vårt nyeste program er vår master i Entreprenørskap og innovasjon.