Denne siden drives av førsteamanuensis Glenn Kristiansen ved Handelshøyskolen NMBU. Nettsiden gir en fullstendig og oppdatert oversikt over våre studietilbud, samt at den fungerer som en informasjonskanal om temaer som skriving av masteroppgaven, hvilke valgfrie fag man kan velge, og annet som kan være nyttig for eksisterende og potensielle studenter ved Handelshøyskolen NMBU.

Siden er satt opp etter det prinsippet om at du skal finne den informasjonen du søker så raskt som mulig, med så få klikk som mulig. Siden er et supplement til vår hovedside på den måten at jeg legger ut råd, veiledning og informasjon som er ihht. mitt syn, og ikke nødvendigvis sammenfaller med flertallet ved Handelshøyskolen.

Emne-rubrikkene er klikkbare og tar deg til beskrivelse av bachelor- og masterprogrammene.

Min bakgrunn:

PhD University of Cambridge, Darwin College (Overseas Research Scholarship Award i perioden 2008 – 2011)

MSc finansiell økonomi

Siviløkonom

Bac. økonomi og revisjon