Vi har tre 2-årige masterprogram tilpasset fremtidens arbeidsmarked

Siviløkonom (master i økonomi og administrasjon, 4 spesialiseringer)

Spesialisering i Business Analytics
Klikk for mer informasjon
Spesialisering i strategisk ledelse
Klikk for mer infomasjon
Spesialisering i finans
Klikk for mer informasjon
Spesialisering i økonomisk styring
Klikk for mer informasjon

Master i entreprenørskap og innovasjon  (2 spesialiseringer)

Spesialisering i entreprenørielt lederskap
Klikk for mer infomasjon
Spesialisering i digital forretningstransformasjon
Klikk for mer informasjon

Master i samfunnsøkonomi

Bli samfunnsøkonom
Klikk for mer informasjon