Vi tilbyr to bachelor-programmer: (1) økonomi og administrasjon; og (2) samfunnsøkonomi

Bachelor i samfunnsøkonomi (klikk for å gå ned på siden)
Klikk for mer informasjon.

Bachelor i økonomi og administrasjon

Hva blir du?
Bachelorprogrammet utgjør de tre første årene av den femårige siviløkonomutdanningen. Enten du planlegger å bli siviløkonom om noen år, eller velger å gå direkte ut i yrkeslivet etter bachelorgrad, er det fint å vite at du blir kvalifisert til en rekke spennende stillinger innen privat og offentlig næringsliv. Dette kan eksempelvis være innenfor finansiering, salg og markedsføring eller regnskap og budsjettering. I tillegg er kompetansen et svært nyttig supplement til annen utdanning.
Hva lærer du?
I studieprogrammet lærer du om økonomiske og menneskelige faktorer som er avgjørende for at en bedrift eller organisasjon skal fungere på en god måte. Du vil også få en forståelse for hvordan bedrifter og næringslivet fungerer og hvordan disse har innvirkning på samfunnet.
Kort om studiet
De to første årene av bachelorprogrammet består av obligatoriske emner innen studiets hovedområder. Dette omfatter blant annet markedsføring, regnskap, samfunnsøkonomi, organisasjons- og ledelseteori, finansiering og matematikk/statistikk.

Det tredje året av studiet består i hovedsak av valgfrie emner, der du velger en profil som er knyttet opp til akkurat din faglige interesse. Bachelorprogrammet tilbyr eksempelvis profiler innenfor regnskapsføring, bedriftsøkonomi, jus og eiendom, ledelse og innovasjon, miljø- og samfunnsøkonomi og landbruksøkonomi. Studiet er tilrettelagt for at du i det tredje året kan ta ett eller to semester ved et universitet i utlandet.

Handelshøyskolen er en del av NMBU og det finnes gode muligheter for å ta valgfrie emner fra andre fagområder, eksempelvis programmering og databehandling. Dette gjør at du skiller deg ut fra andre økonomistudenter og gjør deg mer attraktiv for fremtidige arbeidsgivere.

Programmets oppbygning

Klikk for mer informasjon.

Bachelor i samfunnsøkonomi

Hva blir du?
Samfunnsøkonomer arbeider med økonomisk analyse og beslutninger i offentlig og privat sektor. En bachelorgrad kan gi mulighet for jobber som saksbehandler og utreder i stat, kommuner, organisasjoner og privat virksomhet, som f.eks. bank og forsikring. De fleste som tar bachelor i samfunnsøkonomi går videre med masterstudier. Da vil man ha mulighet for jobber på høyt nivå i stat og kommune, næringsliv og internasjonale organisasjoner.
Hva lærer du?
Studiet gir grundig opplæring i hele bredden av samfunnsøkonomiske metoder og temaer. Vi har et av landets sterkeste undervisnings- og forskningsmiljø innenfor miljø-, ressurs- og utviklingsøkonomi, og er et av få steder som tilbyr både bachelor og master i samfunnsøkonomi og siviløkonomutdanning. Dette gir deg som student en unik mulighet til å sette sammen det beste fra ulike økonomiske fagområder.
Kort om studiet
Studiet gir deg kunnskaper i samfunnsøkonomiske emner som makroøkonomi og mikroøkonomi, i tillegg til matematikk, statistikk og økonometri. I løpet av det treårige studiet vil du også få en spesialisering i miljø- og ressursøkonomi. I programmet kan du velge å fordype deg i enten miljøøkonomi, energiøkonomi, internasjonal økonomi eller matvaremarkeder og landbrukspolitikk. I tillegg til de samfunnsøkonomiske emnene, kan du også velge emner i bedriftsøkonomi, organisasjon og ledelse, jus, samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi. Du kan ta ett eller to semestre av bachelorstudiet i utlandet.