Handelshøyskolen

660
Årsstudenter
110
Masterstudenter
101
Kurs
32
Vitenskapelige ansatte

Universitetet

5200
Studenter
2
Campus (frem til 2020)
64
Studieprogram
1700
Ansatte

               Bachelor 2018

                          (klikk på ønsket bachelorprogram nedenfor)

               Master 2018

                 Siviløkonom (master i økonomi og administrasjon – 4 spesialiseringer)

                          (klikk på ønsket spesialisering nedenfor)
Klikk for mer informasjon
Klikk for mer infomasjon
Klikk for mer informasjon
Klikk for mer informasjon

                 Master i entreprenørskap og innovasjon (2 spesialiseringer)

                          (klikk på ønsket spesialisering nedenfor)
Klikk for mer infomasjon
Klikk for mer informasjon

               Master i samfunnsøkonomi

Klikk for mer informasjon

                 Detaljer om siviløkonomprogrammet